Atlas

Svensk infrastruktur är en av de stabilaste och starkaste tillgångsslagen som finns. Atlas Infrastruktur ska äga fastigheter som i första hand hyrs ut till kommuner eller kommunalt ägda bolag med ett fokus på energi och annan vital infrastruktur.

Atlas startades för att tillgodose den stora brist på grön energi som finns i Sverige. Syftet är att skapa ett nytänkande alternativ som på riktigt kan bidra till att minska energiunderskottet.

Bolaget samarbetar med EnergyOn vars huvuduppdrag är att leverera nyckelfärdiga energianläggningar. Med över 55 års erfarenhet inom energi och infrastruktur kan vi erbjuda kommuner nyproducerade kraftvärmeanläggningar till Sveriges alla kommuner, som genererar mellan 3-50 MW för att öka kommunernas och elnätens kapacitet.