Infrastruktur

Svensk infrastruktur är en av de stabilaste och starkaste tillgångsslagen som finns. EU:s taxonomi har fastställt att biobränslen (kraftvärmeverk) anses vara en hållbar investering (grön energi). 

Marknaden för kraftvärmeverk

Elanvändning för industrin i Sverige TWh/år

Behov av ny kraftvärme fram till 2030

  • Elanvändningen från industrin förväntas öka med 72 300 000 MWh per år fram till 2030.
  • Värmekraft står för cirka 15 TWh per år av Sveriges totala elproduktion på 170 TWh, detta motsvarar 9% av hela marknaden.
  • Om värmekraft behöver stå för 5-10% av ökningen i elanvändningen fram till 2030, landar vi på 3 615 000-7 230 000 MWh.
  • Det krävs 400-800 MW till industrin, baserat på antagandet att värmekraft kommer att bidra till ökningen.
  • Viss elproduktion kommer att fasas ut på grund av att teknologin har nått sin livslängd.
  • Samhället i stort kommer också att behöva mer el, t.ex. för transportsektorn och privatfordon.
  • Det behöver byggas 600-1 000 MW installerad effekt fram till 2030.