Kommuner

Det finns tre huvudsakliga skäl till varför det är mer fördelaktigt att hyra en anläggning istället för att välja att ta hela investering själv.

Ekonomi

  • Få ett positivt ekonomiskt resultat år 1.
  • Balansräkningen belastas inte med lån.
  • Endast ta kostnader när anläggningen är klar och generar intäkter.

Tid

  • Vi har redan alla ritningar och plats i fabriken vilket innebär att vi kan bygga färdigt anläggningen till inom 16 månader från kontraktsskrivning.
  • Ifall ni ska göra det själva kommer det ta 12-24 månader längre innan anläggningen är färdigställd.

Risk

  • Ni behöver inte projektera anläggningen eller bekosta fördyrningar i projektet.
  • Ni behöver inte riskera att räntan och era kostnader stiger, utan ni får den hyresnivå vi är överens om.

Minimera risk

Kommunen kan tryggt budgetera för kostnaden utan att behöva riskera fördyrningar i projektet.

Genom att hyra en anläggning säkerställer kommunen att behovet värme hinner tillgodoses till nästa vinter.

Förbestämd hyra som inte kommer påverkas av räntehöjningar.

Genom att hyra anläggningen gör kommunen en vinst från dag 1, erhåller värme redan om 18 månader samt slipper upphandla konsulter som ska projektleda allt.